Karlskrona världsarv

Örlogsstaden Karlskrona anlades i slutet av 1600-talet av Karl XI och var Sveriges försvar i Östersjön. Den blev snart en av Sveriges tre största städer och präglades helt av flottan. Det marina inslaget är fortfarande märkbart och flera av världsarvsområdena används fortfarande.

Runt om Karlskrona så finns det flera intressanta platser. Ute till havs så ligger Kungsholms fort som det östra av de båda försvaren av inloppet till Örlogshamnen. På västra sidan ligger Drottningskärs kastell. Ingen fientlig styrka har lyckts forcera inloppet trots flera försök. Till Kungsholms fort åker man med skärgårdsbåt och till Drottningskär kan man ta bilen.

Inne i Karlskrona så är varvsområdet väl värt ett besök. Här hittar man bl.a. repslagarbanan (300m lång), tidkulan, femfingerdockan, Polhemsdockan och Wasaskjulet. Själva stadsplanen för Karlskrona lades fast redan på 1600-talet och då planerades även Amiralitetskyrkan som rymmer 4000 personer. Utanför kyrkan står fattigbössan Rosenbom. Vid torget byggde stadens tyska borgare Heliga trefaldighets kyrka (i vardag Tyska kyrkan).

En bit utanför staden byggde varvsamiralen Fredric Henric af Chapman 1785 Skärva herrgård, från vars tak han kunde studera verksamheten i varvet och hamnen via kikare.

Stumholmen med Marinmuseum i förgrunden, tornet Godnatt ute i vattnet och längst ut Kungsholms fort.
Rundhamnen på Kungsholms fort
Rundhamnen på Kungsholms fort
Drottningskär
Drottningskär
Drottningskär
Mönster- och modellsalsbyggnaden, varvet
Repslagarbanan
Wasaskjulet
Tidkulan
Varvet är fortfarande fullt av verksamhet
Amiralitetskyrkan
Rosenbom
Amiralitetskyrkan
Hans Wachtmeister grundade Karlskrona efter order av Karl XI och flyttade sedan flottan hit.
Skärva