Karlsgården

Karls i Bondarv är en äldre oskiftad Hälsingegård som ligger kvar på sin plats med granngårdarna tätt inpå. Gården är från 1500-talet och flera av byggnaderna är från 17- och 1800-talet. Gården har varit visningsgård sedan 1930-talet.