Kalmar slott

Kalmar slott anlades på 1200-talet och var under flera hundra år en ointaglig fästning. Vallgrav och vatten, ringmur mm. gjorde att den stod stadig fram till freden i Brömsebro 1658 då Blekinge blev svenskt och Kalmar slotts betydelse minskade.

Besökaren kan idag se spår av många olika epoker. Slottets inre är välbevarat och man kan njuta av salar och den fina slottskyrkan.