Källa gamla kyrka

Källa gamla kyrka eller Källa ödekyrka som den ibland kallas är en medeltida kyrka med en brokig historia. Den byggdes under oroliga tider och skulle också kunna tjänstgöra som försvarsbyggnad om fienden landsteg. Därför är det endast små smala fönster på kyrkan då dessa även skulle fungera som skottgluggar. På vinden fanns plats för förråd mm. om man skulle bli belägrade.

Landhöjningen har gjort att kyrkan idag ligger längre från stranden än vad den gjorde när den byggdes. Kyrkan var i slutet på 1800-talet i så dåligt skick att man beslutade bygga en ny kyrka. Delar av inredningen från den gamla kyrkan flyttades då dit. Kyrkan förföll nu ännu mer och fungerade under ett tag som fårhus. Ca 1930 fick Vitterhetsakademin kyrkan av församlingen och den har sedan dess varit ett museum. Sommartid anordnas konserter mm och ibland så används den f.d. kyrkan även för bröllop. Namnet Källa kommer från en gammal offerkälla. Exakt var den låg vet man inte, men det finns en källa på kyrkogården som använts som brunn.

Museimonter i kyrkan
Källan på kyrkogården