Julita

Julita har en brokig historia. Först låg här ett Cistercienserkloster som upphörde i samband med reformationen på 1500-talet. Efter det så anlades en herrgård som så småningom kom att ägas av Nordiska museet. Då fanns på godset en betydande samling av både föremål och byggnader mestadels med jordbruksanknytning. Här finns ett mejeri, tegelbruk, brandstation, sågverk osv. Besökaren möter därför både spår av Cistercienserklostret och en exposé av jordbrukshistoria med föremål, byggnader, traktorer mm. Lägg därtill att man har en stor odling av kulturväxter (pioner, rosor, pelargoner, köksträdgård), äppelsorter och många lantraser av äldre typ.