Järsbergsstenen

Strax söder om Kristinehamn finns ett spår från 500-talet. Längs den gamla färdvägen söderifrån in i Värmland är en av Sveriges äldsta runstenar rest. Runorna som är av urnordisk typ är svårtolkade men handlar om två personer samt en som ristat stenen.