Ismantorps borg

Bland Ölands ca 20 fornborgar är Ismantorp den bäst bevarade. Den anlades troligen ca 400 e.kr. och är speciell eftersom den har nio portar. Anledningen till detta vet man inte och ingen av de övriga borgarna har så många portar. Möjligen har Ölands största fornborg Gråborg haft fler portar än de tre man ser idag.

I Ismantorp finns fortfarande husgrunder efter 88 hus inne i borgen. Detta ger en speciell känsla när man rör sig i borgen då det känns som om man går på de gamla gatorna.

Ismantorp är även ett paradis för den naturintresserade. Tidig vår så är ädellövskogen full med vit-, blå- och gulsippor och längre fram på våren så kommer orkidéer som krutbrännare, Sankt Pers nycklar, flugblomster, Johannesnycklar, tvåblad och vit skogslilja i betesmarken kring fornborgen. Inne i skogen hittar man då orkidén nästrot och storviol. Andra växter är kattfot och gullviva. I muren kring fornborgen kan man hitta alla Sveriges tre ormarter: snok, huggorm och hasselsnok.

Vitsippa
Gulsippa
Blåsippa
Sankt Pers nyckel
Krutbrännare
Flugblomster
Johannesnyckel
Tvåblad
Vit skogslilja
Nästrot
Storviol
Kattfot
Hasselsnok
Snok
Huggorm