Horsstomyren-Storberget

I närheten av Långbergets skidanläggning finns ett stort orört naturområde. Här hittar man både vidsträckta myrmarker med knotiga tallar och riktigt fuktig gammelskog med skägglavar på träden.


Ute på myrmarken kan man hitta varglav på torrfurorna och i de fuktiga partierna växer orkidén sumpnycklar. Här trivs även trana, orre och gluttsnäppa.


I skogen hittar man lavskrika, tjäder och tretåig hackspett. På träden finns lunglav och man hittar även orkidéerna spindelblomster, knärot och korallrot. I området finns även lodjur och björn. Från Långberget finns det flera leder in i området.

Linnea i Storberget
Varglav
Sumpnycklar
Trana
Orre
Gluttsnäppa
Lavskrika
Tjäder
Tretåig hackspett
Lunglav
Knärot
Spindelblomster
Korallrot
Lodjur
Björn