Hornborgasjön

Hornborgasjön är klassisk fågelmark. Sjön är en av landets finaste slättsjöar och den näringsrika omgivningen ger vasshav som gynnar skrattmåskolonier och änder och doppingar som häckar i skydd av dessa. Man möter arter som brunand, årta, skedand, skäggdopping, svarthakedopping, svarthalsad dopping, gråhakedopping och ute i vassen skäggmes, rörsångare och sävsångare. De betade strandängarna gynnas grågås, rödbena och tofsvipa.

Söder om sjön vid Bjurum så samlas det stora mängder tranor i början av april. Rekordet är en bit över 25 000. Nästan lika många fågelintresserade brukas lockas dit för att se ett fint vårtecken. Även på hösten samlas ca 10 000 tranor vid sjön. På natten så står de skyddade ute i sjön och på dagen äter de ute på fälten.

För att studera fågellivet så är Naturum vid sjöns östra sida en bra start. Härifrån kan man promenera till fågeltorn och flera gömslen som gör att man kommer fåglarna nära.

Skrattmås
Brunand
Årta
Skedand
Skäggdopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Gråhakedopping
Skäggmes
Rörsångare
Sävsångare
Rödbena
Tofsvipa