Högbergsfältet

I Högbergsfältet har man brutit järnmalm sedan 1400-talet. I spåren efter gruvdriften så finns det en rik flora som trivs på den kalkrika marken. Här hittar man bl.a. orkidéerna skogs- och purpurknipprot. I området finns den horisontella gruvgången Tilas stoll som leder in till dagbrottet Krakbogruvan. Den togs upp 1767. I området finns det flera arter fladdermöss, bl.a. nordfladdermus som utnyttjar gruvgångarna för att övervintra.

Delar av området har riktig gammelskog med tallticka, linnea och knärot och andra är öppet ängslandskap med smörboll, kattfot, mandelblom och jungfrulin. Att besöka området är både en historie- och naturupplevelse.

Man kan parkera vid kyrkan och vandra över ängarna in i området. Det finns även en parkering i västra delen som nås via en väg in från Rv.26

Skogsknipprot
Purpurknipprot
Nordfladdermus
Tallticka
Linnea
Knärot
Smörboll
Kattfot
Mandelblom
Jungfrulin