Härnöklubb

Härnöklubb är en udde – “klubb”, utanför Härnösand. Här inramas en fantastiskt fin sandstrand – Smitingen, med goda badmöjligheter av två steniga uddar. På dessa har inlandsis och hav format stenen till slipade hällar, branta bergkanter och spolade grottor. Den mest kända är den s.k. lökgrottan vars mynning ser ut som en lök. Naturen på uddarna är ganska karg och går man utanför lederna kan man fastna i snår och klippskrevor.

I skogen kan man möta tjäder, gråspett och tretåig hackspett. I Klubbsjön finns det bäver. Det utstickande läget i havet gör att det är en bra plats att sitta på om man vill studera sträckande fåglar. Både ejder men även rovfåglar som sparvhök passerar i stort antal varje vår och höst.

Bäver
Tjäder
Tretåig hackspett
Sträckande sparvhök
Ejdersträck