Härkeberga kyrka

Kyrkan är byggd på 1200-talet men det är valven från 1400-talet med målningar av får främste kyrkokonstnär Albertus Pictor som gjort kyrkan känd. Målningarna är i fint skick och här kan man studera mästarens skapelser. I kyrkan finns även ett krucifix från 1300-talet.