Hårgaberget

Uppe på Hårgaberget sägs djävulen med sin bockfot förklädd till speleman, sittandes i en tall, spelat så ungdomarna dansade sig till döds. Detta enligt Hårgasägnen som också inspirerat till Hårgalåten.

Naturen på Hårgaberget är riktig gammelskog med block och tät partier. Ju högre upp man kommer desto mer glesnar skogen och på toppen breder hällarna ut sig som ett dansgolv. Man kan nästan se spåren av de dansande ungdomarna under bockfots tall…

Uppe på toppen ligger ett utkikstorn med magnifik utsikt ända till Bollnäs över sjön Varpen. Naturen är en fin tallskog med garnlav, talltita, gråspett, gröngöling, lappuggla, sparvuggla, rödstjärt, ryl, ljung, linnea, lingon och goda möjligheter till björn. Nedanför berget är det mer kulturmark och där kan man njuta av näktergal, kärrsångare och göktyta.

Bockfots tall…
Spår efter dansen…
Garnlav
Talltita
Lappuggla
Sparvuggla
Rödstjärt
Ryl
Ljung
Linnea
Lingonblom
Björn
Näktergal
Kärrsångare
Göktyta