Haparanda sandskär

Haparanda sandskär är en nationalpark i Bottenviken. Numera heter nationalparken “Haparanda skärgård” då den består av två öar: Sandskär och Seskar-Furö. Strax intill ligger naturreservatet “Haparanda sandskär”, i detta ingår dock inte ön Sandskär utan två andra öar.

Man tar sig hit med båt från Haparanda hamn, Nikkala. I det lilla fiskeläget Kumpula på Sandskär kan man lägga till med båt. Det går även bra att paddla ut till de sandiga stränderna på Sandskär från fastlandet.

Trots att Sandskär än en sandig ö med långa stränder så finns det ganska stora partier med skog i de centrala delarna. Vintertid då isen ligger metertjock vandra många djur ut till ön och när isen sedan släpper så kan både renar, älgar, rävar och ibland mårdhundar från Finland bli kvar på ön.

Här häckar bl.a. fisktärna, silvertärna, fiskmås, skrattmås, gråtrut och havstrut. Man ser ofta havsörn och på ön finns även orre, stenskvätta, sävsparv och sävsångare.

På stränderna växer strandvial och saltarv. Här rastar också många vadare på sträck, bl.a. kärrsnäppa. På ön finns även ormtunga, nattviol, vitpyrola och björkpyrola.

På vägen ut passeras flera klippöar med kolonier av gråsäl och häckande dvärgmås. På ön finns ett kapell som byggdes för att fiskarna skulle kunna fullgöra sin kyrkplikt på 1700-talet. I anslutning till kapellet finns även en liten kyrkogård med fyra gravar.

Gråsäl vid Haparanda sandskär
Ren som blivit kvar när vårisen smälte.
Strandvial
Mårdhund
Stenskvätta
Silvertärna
Orre
Saltarv
Kärrsnäppor och sandlöpare
Ormtunga
Vitpyrola
Björkpyrola
Dvärgmås