Hanö

Hanö är ett blickfång var du än befinner dig längs kusten i västra Blekinge och är numera naturreservat. Den tidigare ganska hårt betade och öppna ön har numera en stor avenboksskog i sydöstra delen. Naturen präglas av havets krafter som genom åren format ön. Efter senaste istiden stod vattnet nästan över högsta punkten och några tusen år senare så var vattnet så lågt att det växte tallskog på dagens havsbotten. Varje gång strandlinjen legat still ett längre tag så har det bildats strandvallar, vilka man kan studera när man vandrar upp mot fyren.

Längst i norr finns bönsäcken med slipade stenar och här är markerna öppna och torra. Många fjärilar trivs här bl.a. den ovanliga silversmygaren. På hösten hittar man hagmarkssvamparna blodvaxing och scharlakansvaxing. På våren hör man näktergal sjunga i snåren och göktytan tuta. Stenskvätta är en karaktärsfågel på de steniga markerna och törnskatan finns också på ön. När man kommer ner mot avenboksskogen så finns det kolonier med gråtrut på flera ställen och på klipporna häckar tordmule. Inne i skogen kan man få se mindre hackspett och ofta håller dovhjortar till här. På äldre ekar finns signalarten fällmossa. Berggrunden är svagt basisk och man hittar både blåsippa och tandrot.

Den ovanliga strandpaddan trivs både i vattensamlingar kring toppen och i hällkar med bräckt vatten.

Till Hanö går det reguljär färjetrafik från Nogersund och det finns vandrarhem på ön

Fyren
Strandvall
Norra delen är ett öppet landskap
På engelska kyrkogården ligger de som avled då Engelands flotta hade Hanö som bas 1810-12 begravda.
Bönsäcken
På baksidan av Hanö börjar avenboksskogen.
Blockgrottan Rövarekulan ligger strax nedanför fyren.
Trutar som söker föda utanför stranden
Gråtrutskoloni
Näktergal
Blodvaxing
Scharlakansvaxing
Silversmygare
Tordmule
Strandpadda
Dovhjort
Törnskata