Hanhivittikko fäbod

Här möter man en bild av fäbodbruket som förr var en förutsättning för att betet skulle räcka hela året. Fäboden brukas precis som förr med fjällkor, slåtter mm. Skötseln har gett upphov till en mycket artrik flora med späd ögontröst, låsbräken, Jungfru Marie nycklar, prästkrage, brudborste och smörbollar. Man hittar även linnea, ögonpyrola, björkpyrola och klotpyrola. Området är kulturreservat och har varit i bruk sedan mitten av 1800-talet.

Den rika floran gynnar fjärilar som grönsnabbvinge, vitfläckig guldvinge, kamgräsfjäril, rapsfjäril, amiral och nässelfjäril.

Jungfru Marie nycklar
Späd ögontröst
Låsbräken
Brudborste
Smörboll
Ögonpyrola
Björkpyrola
Klotpyrola
Grönsnabbvinge
Vitfläckig guldvinge
Kamgräsfjäril