Hamra nationalpark

I nordöstra Dalarna nära gränsen till Hälsingland (den ligger i Gävleborgs län och Ljusdals kommun, men i landskapet Dalarna) ligger Hamra nationalpark. Den är numera en ganska stor park med omväxlande miljö och här kan man via spångade leder komma ut i myrmark, till sjöar och även njuta av riktig gammelskog med flerhundraåriga tallar och granar.

Här möter man tjäder, orre, gluttsnäppa, kricka, lavskrika, gråspett, tretåig hackspett, spillkråka, trana, slaguggla och sparvuggla. I området finns det gott om björn och lo.

Ute i myrområdena växer den köttätande växten storsileshår och orkidéerna ängsnycklar och myggblomster. På gamla granlågor växer rosenticka och gränsticka. På torrfuror kan man även hitta varglav. I skogen hittar man orkidéerna knärot, spindelblomster och norna.

Tjäder
Orre
Gluttsnäppa
Lavskrika
Tretåig hackspett
Spillkråka
Trana
Slaguggla
Björn
Myggblomster
Ängsnycklar
Storsileshår
Rosenticka
Gränsticka
Varglav
Spindelblomster
Knärot
Norna