Halltorps hage

I Halltorps hage så möter man både jätteekar och jätteskalbaggar. Här finns ett 20-tal gigantiska ekar som nu en efter en börjar dö. De ger dock fortfarande liv år många olika organismer långt efter de själva dött. För att skydda de ihåliga ekarna mot slitage från besökare så har man hägnat in dem med staket.

Flera stora skalbaggar lägger sina larver i jätteekarna, det är ekoxe, större ekbock och läderbagge. Större ekbock har här sin enda spontana förekomst i Norden. Man ha gjort försök att föda upp larver i fångenskap och sedan plantera ut dessa på andra lämpliga platser för att rädda arten. Ekoxe börjar flyga ljumma försommarnätter och större ekbock några veckor senare. Läderbaggen visar sig i slutet på sommaren då hanarna kryper fram ur sina gömslen inne i eken och sätter sig utanpå och försöker locka till sig honorna med en doft av ryssläder.

Ekarna är även livsmiljö för de ovanliga tickorna oxtungssvamp, tungticka, saffransticka och tårticka vars yta täcks av vackra bärnstensfärgade droppar. I ekarna har fladdermusen dvärgpipistrell sina kolonier och de lever granne med kattugglan. Man har även goda möjligheter att se halsbandsflugsnappare.

Nedanför själva hagen så finns det en fin strandäng med flera orkidéer och i skogens östra del finns det en förekomst av orkidén guckusko. I hagen finns även den ovanliga långbensgrodan som leker redan i månadsskiftet feb/mars.

Svärdslilja trivs i de fuktiga partierna mellan jätteekarna.
Ekoxe
Större ekbock
Läderbagge
Läderbaggens spillning ser ut som pellets och ses i mulmen kring ekarna
Gnagspår av större ekbockens larver
Saffransticka
Tungticka
Oxtungssvamp
Tårticka
Kattuggla
Dvärgfladdermus
Halsbandsflugsnappare
Guckusko
Långbensgroda