Hällmålningarna i Ruändan

I sydöstra hörnet av fjällplatån Flatruet finns det välbevarade hällmålningar. De är troligen ca 4000 år gamla och föreställer ren, björn och älg. Målningarna är täckta av en hinna av fett och är målade på en klippvägg under en liten avsats och har därför stått emot tidens tand.

För att ta sig till hällmålningarna kör man till Ruvallens fäbod och vandrar sedan ca 3km.