Hälleskogsbrännan

2014 rasade den största skogsbranden på 60 år i ett vidsträckt skogsområde sydost om Engelsbergs bruk. Totalt 138 km2 brann ner och knappt hälften är idag ett naturreservat som kallas Hälleskogsbrännan.

Här kan man studera hur naturen sakta börjar spira på nytt och hur de rester som finns kvar bryts ned. Värmen var så hög så att allt brann, t.o.m. förna och kvar finns bara det nakna berget. En av de första växterna som kom var svedjenäva vars frön kan ligga mer än 100 år i marken och vänta på att bli uppvärmda av en skogsbrand. Förr brann skogarna ca en gång vart hundrade år men det moderna skogsbruket har gjort att detta rubbats. En annan art som flyttade in tidigt var tretåig hackspett som hittade mat i de döda trädstammarna. Även tuvull och mjölkört (rallarros) blommade rikligt efter branden.

Svedjenäva
Tretåig hackspett
Tuvull gynnas av brand
Rallarros (mjölkört)