Halle och Hunneberg

De två platåbergen söder om Vänern har mycket att erbjuda. Mest kända är de nog för sin rika förekomst av älg och historien om de kungliga älgjakterna kan man studera tillsammans med mycket annat på museet Älgens berg på norra delen av Hunneberg.

I västra delen av Hunneberg vid Tunhem finns det rester av tidigare gruvor där man brutit alunskiffer och kalk. Det finns även två fina vattenfall, Byklevsfallet passerar man när man tar vägen upp till museet på norra sidan av Hunneberg och det andra som kallas Brudslöjan ligger nära Nordkroken på Hallebergs västra sida. I Nordkroken kan man också studera den helt plana berghällen i strandkanten som kallas peneplanet som är en 1700 miljoner år gammal rest av ett avhyvlat landskap. Bergen har sedan bildats efter det.

Runt om båda bergen finns flera fina naturområden. De flesta är skyddade som naturreservat och längst upp på Halleberg finns ett intressant område vid Ovandalen. Här finns det en äldre skog och branta bergskanter där man har chans att få se pilgrimsfalken jaga. Nere i i dalen som tidigare varit odlad finns det på våren gott om ramslök men man hittar även desmeknopp, gullpudra, tandrot, vårärt och trolldruva som alla gynnas av den basiska berggrunden. Att det är ett område med fuktig miljö och gammal skog märks också genom förekomsten av grön sköldmossa och lunglav.

Byklevsfallet
Kungajaktmuseet Älgens berg
Kungajaktmuseet Älgens berg
Älgko med kalv
Tunhem med ekar och gruvor
Gruva vid Tunhem
Gruvor vid Nygård
Gruva vid Nygård
Brudslöjan
Peneplanet
Hallebergs branta sydsida
Ovandalen
Ramslök
Desmeknopp
Gullpudra
Tandrot
Grön sköldmossa
Lunglav