Hallands Väderö

Trots namnet så ligger Hallands Väderö i Skåne. Till ön går det reguljär båttrafik sommartid. Man kan även besöka ön med egen båt eller kajak. Det är förbjudet att tälta på ön, men man får övernatta under bar himmel om man vill. Det finns hus att hyra på ön och ett vandrarhem. De flesta besöker ön som en dagstur med färjan till Sandhamn.

Att besöka ön är som att komma ut till ett paradis, här hittar man många olika miljöer och ett lugn. Det finns inga vägar eller bilar på ön utan man vandrar på mindre stigar på egen hand. De södra delarna kring Lotsstugan är öppna med ett fint beteslandskap och hällar. I Lotsstugan finns ett utemuseum om öns historia.

I sydvästra delen av ön ligger ett sälskyddsområde. Här kan man från stranden studera sälkolonin som mestadels består av knubbsäl. Mitt på ön ligger Ulagapskärret, en alsumpskog med imponerande alsocklar. Sommartid är ofta kärret helt uttorkat och man kan vandra omkring bland de fantasieggande rötterna.

I nordvästra delen av ön ligger fyren. Den syns vida omkring och står man på Kullen eller Hovs hallar så syns den vita byggnaden för blotta ögat även på dagen.

Ön är större än man tror och tar man första färjan ut på morgonen så hinner man ganska lagom vandra runt hela ön och studera sälar och alkärret på en dag och sedan ta någon av de sena eftermiddagsfärjorna tillbaka.

Hallands Väderö är verkligen fåglarnas ö. Här finns kolonier av havstrut, silltrut, gråtrut och fiskmås. Både skrattmås och fisktärna finns på ön. Man kan även hitta alkfåglarna tobisgrissla, sillgrissla och tordmule. Det finns även gott om ejder längs stränderna. Det finns även gott om pampiga ekar på ön. Här trivs den mycket ovanliga skalbaggen läderbagge var säregna doft av ryssläder kan kännas från ekarna i början av augusti då hannarna försöker locka till sig honor. Mestadels lever de inne i de ihåliga träden men på eftersommaren kan man med lite tur få se dem sitta ute på barken.

En annan art som gjort Hallands Väderö känd är dess rika förekomst av huggorm och då främst att det är gott om helsvarta exemplar.

Hallands Väderö sedd från Hovs hallar
Södra delen
Lotsvillan
Ulagapskärret
Fyren
Sälkolonin
Knubbsäl
Gråtrut
Fisktärna
Tordmule
Ejder
Läderbagge
Huggorm
Svart huggorm