Habo kyrka

Habo kyrka byggdes i trä på platsen för en tidigare medeltida kyrka. På 16- och 1700-talet så fick kyrkan dagens utseende och som besökare kan man inte undgå att bli imponerad av “träkatedralen vid Vättern.” Samhället Habo flyttades i samband med järnvägens byggande men kyrkan ligger kvar och minner om de färdvägar som en gång möttes här.