Gunnebo slott

En av Göteborgs rikaste köpmän John Hall uppförde det pampiga träslottet i slutet av 1700-talet. Här anlades även en engelsk park, fransk trädgård, orangeri och stora köksodlingar. Idag är slottet och parken öppet för besök och man kan studera det ideal i vilket man på den tiden ville manifestera sina rikedomar.