Gudhems kloster

På 1100-talet grundades i Gudhem ett Cistercienserkloster. Det var nära knutet till kungamakten och drottning Katarina, änka efter Erik den läspe och halte, levde sina sista år här. Klostret fick stora markområden och till Katarinas ära gjordes ett pampigt gravmonument som förvaras på Historiska museet i Stockholm. En avgjutning finns på originalplatsen i klosterruinerna. När Jan Guillou lät händelserna i sin romansvit om Tempelriddaren Arn utspelas på Gudhems kloster så blev det en formidabel folkvandring av historieintresserade turister till platsen.