Grimeton

Grimetons radiostation var en gång vår länk till Amerika. På 1920-talet byggdes ett nät med 18 telegrafstationer runt om i världen upp för att säkerställa trådlös kommunikation med långvåg. Grimetons läge med fri “sikt” till Long Island i Amerika var optimalt. Idag är Grimeton den enda bevarade anläggningen som fortfarande är i drift. Den är ett av Sveriges världsarv.

Även om en sto del av anläggning finns under jord så är det de sex 127m höga tornen man först lägger märke till när man kör på E6:an. Varje torn har tvärarmar som är 46m breda och de står med 380m mellanrum. Åtta kablar för antennström hänger mellan tornen.

Vid anläggningen finns det ett museum där man får en intressant presentation av utvecklingen på kommunikationsområdet under första halvan av 1900-talet. Under sommaren så startas även maskineriet upp vid flera tillfällen. Det finns också möjlighet att klättra upp i ett av de 127m höga tornen.