Grävna Knippan

Här möter man en riktigt orörd urskog och kan njuta av naturens lugn. Skogen är i balans sedan hundratals år och fallna jätteträd lämnar sakta plats åt nya. Mossmattan har lagt sin fäll över marken sakta men säkert. Stor revmossa är en mossa som trivs här. På gamla lågor kan man hitta gränsticka och rosenticka. Garnlav hänger från trädgrenarna och orkidén knärot blommar på sensommaren. Med lite tur kan man även få se orkidén skogsfru i mitten av augusti. Här möter man också gammelskogens invånare som tofsmes, tjäder och tretåig hackspett.

Stor revmossa
Gränsticka
Rosenticka
Garnlav
Tofsmes
Tjäder
Tretåig hackspett
Knärot
Skogsfru