Göteborg

Göteborg har sedan länge varit Sveriges port mot havet. Beläget mitt emellan norska Bohuslän och danska Halland var det en viktig handelsplats. En besökare som idag vill se spår av de befästningar man uppfört under dessa orostider kan besöka Skansen Kronan eller Gamla Älvsborgs fästning, idag lite svårhittad bland modernare bebyggelse.

Nya Älvsborgs fästning som byggdes längre ut i havet bär spår av kanonkulor i väggarna och hit går reguljär färjetrafik. En annan försvarsanläggning är bastionen Carolus Rex som än idag kan studeras. Man ser även spår i centrala delen av staden i form av vallgravar med befästningsplatser.

Ett av Göteborgs äldsta hus, det Gathenhielmska huset, ligger vid Stigbergstorget i Majorna. Det är byggt på mark som “konungens pirat” Lars Gathenhielm fick av Karl XII. Huset är byggt i mitten av 1700-talet och strax intill finns fler äldre hus från samma tid.

Bland modernare historiska sevärdheter bör även nämnas Trädgårdsföreningen med sitt Palmhus från 1800-talet och Botaniska trädgården ett stenkast från Slottsskogen.

Gamla Älvsborgs fästning
Skansen kronan
Nya Älvsborgs fästning
Nya Älvsborgs fästning
Nya Älvsborgs fästning
Nya Älvsborgs fästning
Nya Älvsborgs fästning
Nya Älvsborgs fästning
Nya Älvsborgs fästning
Carolus Rex
Carolus Rex
Gathenhielmska huset
Gathenhielmska kulturkvarteret
Gathenhielmska kulturkvarteret
Trädgårdsföreningen
Botaniska trädgården
Botaniska trädgården
Botaniska trädgården