Glösa

I Glösa möter vi spåren av en kult för 6000 år sedan. Här har man ristat in ett sextiotal figurer visande älgar och älgjakt. Man tror att det var en älgklan som på jägarstenåldern levde här och bad om lycka i jakten. Här finns också rekonstruktioner av de bostäder man bodde i. I närheten finns även fångstgropar som var ett sätt att jaga älgen.

Fångstgrop