Glimmingehus

Glimmingehus är en riddarborg och byggdes 1499 av den danske riddaren Jens Holgersen. Borgen byggdes för att imponera och för att kunna försvara sig från vid orostider. Den syns långväga i det Österlenska slättlandskapet.

Jens var sjökrigare, en rik man och var bl.a länsman på Gotland. Jens som dog 1523 sparade inte på krutet och borgen är en imponerande byggnad med 2,5m tjocka väggar, 4 våningar och varmluftskanaler från källaren. När borgen byggdes var det i slutet av riddarnas tid och man använde flera försvarsknep som vallgravar, hål för att kasta tjära och sten, blindgångar mm.

Borgen var dock ganska opraktisk och kall och på 1700-talet blev den ett spannmålsmagasin. 1924 blev svenska staten ägare och den förvaltas av Statens fastighetsverk..

Riddare Jens i mitten och hans båda hustrur på var sin sida.
Köket låg i källaren
Borgstugan
Den s.k. kämpestenen med en ingraverad riddare
Korsfästelsen av Adam van Düren
Madonnan på månskäran av Adam van Düren
Skulpturen “Vildmannen” av Adam van Düren. Den satt ursprungligen högt över marken på västra gaveln.