Getterön

Getteröns fågelparadis började egentligen med att man byggde en soptipp. Denna tillsammans med vägen ut till ön gjorde att ett stort område med lågvatten bildades och det är det som idag är strandängar och vattenbassänger.

Området består egentligen av två delar. I den inre delen så ligger Naturum och här finns även två fågelgömslen i vassen. Här bedrivs också ringmärkning. På andra sidan bassängen ligger ett fågeltorn och en obs-plattform. Den yttre delen av Getterön längst ut mot havet kallas Gubbanäsan och är en klippig udde med släta hällar. Området färgas lila av trift på våren. Här är en mycket bra plats att studera havsfåglar på vid västliga vindar.

Att besöka Getterön en fin majdag är verkligen en fågelfest. Från varje buskage hörs toner från törnsångare, ärtsångare, lövsångare och näktergal. Från vassen hörs rörsångare, sävsångare, sävsparv, skäggmes och vattenrall. Ute på de öppna vattenytorna ses skrattmås, snatterand och områdets karaktärsfågel skärfläcka. Då och då skapar pilgrimsfalk och brun kärrhök oreda i flockarna. Att se 100 olika fågelarter på en dag är ingen omöjlighet.

Längst ut på Gubbanäsan är en bra plats för att studera vårens ejdersträck men framför allt dagar med hård västvind. Då kommer havsfåglar som stormfågel, havssula, klykstjärtad stormsvala, mindre lira och tretåig mås förbi på nära håll.

Häger i Getteröbassängen
Grågås och skrattmåskoloni
Ringmärkning
Skrattmås
Skärfläcka
Trift på Gubbanäsan
Törnsångare
Ärtsångare
Näktergal
Rörsångare
Sävsångare
Sävsparv
Skäggmes
Vattenrall
Stormfågel
Havssula
Klykstjärtad stormsvala