Gammelstadsviken

Gammelstadsviken var tidigare en havsvik och Nederluleå, dvs Gammelstads kyrkby låg vid havet. Landhöjningen har gjort att det idag är en insjö. Här trivs många fåglar som sävsparv, sävsångare, sothöna, skäggdopping, svarthakedopping, snatterand, brunand och skedand. Över vattnet kan man även se fisktärna, silvertärna, skräntärna, brun kärrhök, fiskgjuse, skrattmås och dvärgmås.

I skogen finns flera olika hackspettar och ugglor som tretåig hackspett, mindre hackspett, spillkråka, slaguggla, lappuggla och sparvuggla.

Skräntärna framför kyrktornet på Gammelstads kyrka
Sävsparv
Sävsångare
Skäggdopping
Svarthakedopping
Snatterand
Brunand
Skedand
Dvärgmås
Silvertärna
Tretåig hackspett
Slaguggla
Lappuggla
Sparvuggla