Gammelstads kyrka

På 1400-talet byggdes i Nederluleå den största kyrkan i Sverige norr om Uppsala. Runt denna tillkom sedan 100-tals med små stugor som nyttjades under kyrkhelgerna. Tidigare fanns det en annan kyrka. Landhöjningen gjorde att staden Luleå hamnade längre österut och både Gammelstads kyrka och kyrkstad har därför bevarats. Området är med på UNESCO:s världsarvlista.