Gamla Uppsala

Här låg Sveriges första ärkebiskopssäte 1164. Den gamla biskopskatedralen kan fortfarande besökas. 1273 flyttades biskopssätet till nuvarande Uppsala. Området har en historia långt innan dess och de storhögar som finns i området (Tingshögen och de tre Kungshögarna) har gjort att man tror att här var en plats för ting och offer. I området finns gott om fornlämningar trots att många troligen blivit åkermark. På 500-talet så blomstrade området kring den havsvik som då låg här. I takt med landhöjningen så blev det dock svårare att nå och nuvarande Uppsala tog över.

Ekkista
Biskopsstol