Fulufjället

Fulufjället är nationalpark och är ett av de sydligaste fjällområdena i landet. Här möter man både gammal fjällnära skog och kalfjäll. Dessutom finns Sveriges högsta vattenfall – Njupeskär med sina 93m i nationalparken. En bra start för att vandra in till vattenfallet (2km) är Naturum. Vandringen är relativt lätt med trappor på något ställe.

I gammelskogen på vägen in finns lavskrika och vid vattenfallet kan man se “forskallen” – strömstaren flyga förbi. En annan karaktärsfågel i skogen är talltita. På gamla lågor i skogen hittar man rosenticka och granticka. Uppe på kalfjället kan man spana efter fjällripa ochsmalnäbbad simsnäppa som håller till i de småsjöar som finns här. Här är renlavstäcket extra tjockt eftersom det inte förekommer något renbete i området. Man kan jämföra med fjällheden kring Nipfjället där det är renbete.

Ovanför Njupeskär
Renlav på Fulufjället
Naturum sett från fjällkanten.
Smalnäbbad simsnäppa
Fjällripa
Lavskrika
Talltita
Rosenticka
Granticka
Strömstare