Frösöstenen

I Östersund hittar man Sveriges nordligaste runsten. Den är rest ca 1050 för att minnas kristnandet av Jämtland och rest av brobyggaren Östman som byggt bron vid platsen. Den står idag ca 100m från sin ursprungliga plats.