Frösö kyrka

Frösö kyrka är från 1200-talet och ersatte en tidigare träkyrka. Den ligger vackert belägen i en trakt som kristnades ca 1050. Klockstapeln är från 1700-talet. I kyrkan finns ett relikskrin från 1200-talet.