Fredriksbergs herrgård

Fredriksbergs herrgård är Sveriges främsta exempel på gustaviansk tid, dvs sent 1700-tal. Herrgården är oerhört väl bevarad och en besökare kan studera handmålade väggtapeter t.o.m. på dasset som har sittplats för flera personer. Lägg därtill imponerande rum med kakelugnar, möbler mm. så förstår du att detta är en tidskapsel.

Herrgården som ligger fint i landskapet i Döderhult ger en fin bild både ut- och invändigt av de stilideal som var rådande under nyklassicismen på 1780-talet

Dasset med sittplats för flera, fin utsikt och handmålade väggar