Forsbacka bruk

I Forsbacka har legat järnbruk sedan 1500-talet. Här låg en hammare och senare en masugn. Bruket hade full produktion fram till ca 1980 då det blev ett industrimuseum. En besökare kan studera fyra rostugnar, tre masugnar och flera valsverk. Herrgården är idag omgjord till lägenheter och kontor. I parken finns den gamla kägelbanan fortfarande kvar och går fortfarande att använda. Som kuriosa kan nämnas att Ingmar Bergmans far var präst i Forsbacka när Ingmar föddes, men familjen flyttade i samband med detta. Ingmar har dock skildrat faderns år i Forsbacka i TV-serien “Den goda viljan”.