Flatruet

På fjällplatån Flatruet kan man uppleva kalfjällets djur och fågelliv. Här finns fjällräv, smalnäbbad simsnäppa, blåhake, alfågel, lappsparv, kärrsnäppa, småspov, fjällabb, fjällripa, ljungpipare och fjällpipare. På myrarna växer den lilla blomman gullspira som bara finns i Härjedals- och Jämtlandsfjällen.

Man parkerar mitt uppe på den till synes ändlösa vägen och kan sedan upptäcka kalfjället genom korta eller långa promenader.

Fjällräv
Smalnäbbad simsnäppa
Blåhake
Alfågel
Lappsparv
Kärrsnäppa
Småspov
Fjällabb
Fjällripa
Ljungpipare
Fjällpipare
Gullspira