Fjärås bräcka

Här har inlandsisen skapat insjön Lygnern som sträcker sig vidare in Västergötland. Från Naturum kan man promenera olika slingor i omgivningen. På israndsbildningen som sträcker sig tvärs över dalen så är det ett öppet landskap med ljunghed och enstaka ekar. Här trivs bl.a. backsippa, backtimjan, slåttergubbe och jungfrulin. Här håller många fjärilar till på sommaren bl.a. mindre blåvinge, mindre guldvinge, storfläckig pärlemorfjäril, luktgräsfjäril, skogspärlemorfjäril och kamgräsfjäril.

Med lite tur kan man få syn på insekten bivarg som imiterar en geting. Ungarna föds upp på honungsbin, därav namnet. I den sandiga miljön trivs även sandbin som guldsandbi, glödsandbi och väddsandbi. I kanten mot det gamla grustaget häckar backsvala. På hösten kan man hitta röd larvklubba i betesmarken.

På sluttningen ner mot sjön sluter sig ädellövskogen och bland buskagen kan man få syn på svarthätta, törnsångare och stenknäck. Här växer även liljekonvalj på våren. I de ihåliga ekarna häckar kattuggla och i tallskogen vid Naturum hornuggla.

Bräckan är en bra plats att studera fågelsträcket genom Halland. Man ser bl.a. många rovfåglar som pilgrimsfalk, stenfalk, blå kärrhök, fiskgjuse, ormvråk, bivråk och sparvhök.

I kanten av reservatet längs sluttningen mot havet ligger järnåldersgravfältet Li med jättebautastenen Frodestenen. Detta beskrivs som ett eget besöksmål.

Naturum
Backsippa
Backtimjan
Slåttergubbe
Jungfrulin
Mindre blåvinge
Mindre guldvinge
Storfläckig pärlemorfjäril
Luktgräsfjäril
Kamgräsfjäril
Bivarg
Glödsandbi
Backsvala
Röd larvklubba
Kattuggla
Hornuggla