Fjällmossen

Fjällmossen ligger i Kolmården på gränsen mellan Östergötland och Sörmland. Här möter man ett myrlandskap med holmar och åsar med mestadels gles tallskog och vidsträckta myrar. Här bränner man vissa delar för att gynna brandtåliga arter. Det gör att man med lite tur kan få se svedjenävans blad. Här möter man orre, trana, tjäder, talltita, havsörn, sparvuggla och tofsmes. Här kan man även få se makaonfjäril och svavelgul höfjäril. De ovanliga orkidéerna mossnycklar och myggblomster trivs ute på myren.

Flera leder finns i området. En bra utgångspunkt är parkeringen NV Vrångsjön.

Svedjenäva
Orre
Trana
Tjäder
Talltita
Sparvuggla
Tofsmes
Makaonfjäril
Svavelgul höfjäril
Mossnycklar
Myggblomster