Fide prästänge

Ängsbruket på Gotland har lång tradition och fortfarande finns det många välhävdade ängen som är en fantastiskt upplevelse att besöka på försommaren. Kyrkan var tidigt ute när ängsmarken började odlas upp för 100 år sedan och skyddade ett antal ängen vilket vi i dag kan vara glada för. Ängens arbetskrävande skötsel med fagning (städning) på våren och slåtter med lite på sommaren ger en artrik blomsterprakt.

I Fide finns halsbandsflugnappare som på Gotland är den vanligaste flugsnapparen. Många orkidéer trivs också i änget t.ex. Sankt Pers nycklar, göknycklar, flugblomster, nattviol, brudsporre, tvåblad, Johannesnycklar och vit skogslilja.

I området har 13 arter fladdermöss noterats. En av de ovanligare är barbastell som trivs i hagmarksliknande miljöer med äldre lövträd.

Halsbandsflugnappare
Brudsporre i Fide
Vit skogslilja i Fide
Vit skogslilja
Skogspärlemorfjäril i Fide
Barbastell