Fiby urskog

En bit ut i skogarna nordväst om Uppsalaslätten finns en alldeles särskild skog. Här har skogen levt i en Törnrosasömn sedan 1700-talet och tillåtits växa sig grov och trolsk. Bland hällar och sankmarker trivs hackspettar som tretåig hackspett, större hackspett, mindre hackspett och spillkråka i de gamla träden. Här ropar sparvuggla, slaguggla och kattuggla på våren. På lågorna trivs klibbticka, rosenticka och gränsticka. I de fuktiga områdena kan man även hitta lunglav. I tallskogen trivs tofsmes och talltita. På gamla lövträd kan man hitta kantarellmussling, ärgspik och gammelgranslav. Linnea och tjäder trivs också i den gamla skogen.

Tretåig hackspett
Mindre hackspett
Större hackspett
Spillkråka
Sparvuggla
Slaguggla
Kattuggla
Klibbticka
Rosenticka
Gränsticka
Lunglav
Tofsmes
Kantarellmussling