Femöre

Området kring fyren på Femörehuvud är naturreservat. Tidigare var här militär verksamhet i Femörefortet och spår av detta i form av bunkrar mm. syns här och var. I de inre delarna finns en blandskog med barr och löv. Här trivs bl.a. de flesta hackspettsarterna större hackspett, mindre hackspett, gröngöling och spillkråka. På de äldsta ekarna kan man hitta gulpudrad spiklav, gammelgranslav och grön spiklav. Även kattugglan uppskattar de gamla ekarna. Längst ut vid havet öppnar sig naturen och här står månghundraåriga martallar och vrider sig bakom de öppna klipporna. På tallarna kan man hitta tallticka vilket är en signalart för gamla tallar.

Större hackspett
Mindre hackspett
Gröngöling
Spillkråka
Gulpudrad spiklav
Gammelgranslav
Grön spiklav
Kattuggla
Tallticka