Fatmomakke

Fatmomakke är en kyrkstad dit både samer och nybyggare samsats sedan 1800-talet. Här uppfördes redan på 1700-talet samiska kåtor timrade hus för nybyggarna att nyttja som övernattning vid kyrkhelgerna. Den nuvarande kyrkan byggdes i slutet på 1800-talet och tidigare hade det bl.a. funnits kyrkkåtor. Kyrkstaden är fortfarande en viktig samlingsplats vid kyrkliga högtider.