Färskesjön

I Färskesjön så möter man en mycket speciell natur. Den grunda sjön ligger insprängd bland hällarna en bit från havet och har sandbotten. I de flacka hällmarkerna väster och sydväst om sjön syns inga spår efter skogsbruk utan det är ett stiglöst land där mossar och småhöjder avlöser varandra. Terrängen ser nästan likadan ut överallt och det är lätt att villa bort sig… Detta anses som det svåraste orienteringsområdet i hela Blekinge. Att skogen har lång kontinuitet syns bl.a. på de stora exemplaren av blåmossa som växer mycket långsamt.

Det finns en del äldre lövträd i fuktstråken och här trivs ekoxens larver då de omgivande hällarna bevarar värmen. Detta gillar även hasselsnok som trivs i hällmarkernas sprickområden. På lövträd hittar man signalarter som mossan klippfrullania och de båda lavarna glansfläck och rostfläck. I tallarna hör man skogens egen lilla tomte tofsmes, spillkråka och nattetid nattskärrans svirrande läte och hornugglornas hoande.

I grunda vattensamlingar kan man tidigt på våren höra långbensgroda spela under vattnet. Det ensliga området med äldre tallar lockar havsörn som man ibland ser segla över skogen.

Runt sjön finns det en märkt slinga på ca 4 km och man kan parkera vid badplatsen.

På väg upp för den lilla stigning som är mellan Färskesjön och hällmarkerna väster om sjön.
Mellan hällarna är det lövskog i de fuktiga partierna.
Blåmossa
Ekoxe
Hasselsnok
Klippfrullania
Glansfläck
Rostfläck
Tofsmes
Spillkråka
Hornuggla
Långbensgroda
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar

.