Falu koppargruva

Redan på järnåldern hade man upptäckt den kopparhaltiga malmen i Falun. Sedan dess har gruvdriften pågått fram till 1992. Efter nedläggningen så har gruvan blivit ett välbesökt industrimuseum. I Falun finns även en välbevarad trähusmiljö knuten till gruva. Falun är världsarv och en bra utgångspunkt är att börja med att besöka gruvan.