Falsterbo

Falsterbo ligger längs fåglarnas motorväg till Europa och vidare ut i världen. Här passerar enorma mängder fåglar både vår och höst. Fågelstationen vid Falsterbo fyr har funnits här sedan 1955. Här studeras fågelflyttning bl.a. med hjälp av ringmärkning och sträckräkning.

Miljön är väldigt speciell med sandiga marker starkt påverkade av havet. De s.k. flommarna, vatten som regelbundet fylls på med nytt vatten vid höststormar är livsmiljö för flera ovanliga groddjur bl.a. grönfläckig padda och strandpadda. Här trivs också skärfläcka som häckar med många par varje år. I den sandiga miljön ute vid havet trivs sandödla, martorn och strandråg.

Om man skall besöka Falsterbo under höststräcket så brukar man börja i gryningen längst ute på Nabben där fågelskådare och golfare samsas. Här sträcker under morgontimmarna en strid ström av småfåglar. En hel del ringduva och ejder sträcker även på morgonen. Längre fram på fm så flyttar många sig till Skanörs ljung där man har en bra position för att studera rovfågelsträcket. Över ljungen blir det bra termik och fåglarna kommer ofta in ganska lågt över Falsterbo kanal och tar sedan höjd över ljungen inför glidflykten över sundet. I augusti sträcker det en hel del sparvhök, fiskgjuse, bivråk och örnar och längre fram på hösten fortsätter det med ormvråk och fler örnar. Ibland blixtrar det till och någon pilgrimsfalk far förbi i hög fart. Soliga dagar med fint väder är en förutsättning för ett bra rovfågelsträck.

Fågelstationen ger regelbundet guidade turer och vill man studera groddjur eller skärfläckor är Flommens golfklubb och området kring vägen ut till hamnen ett bra ställe. Här finns även ett litet fågeltorn.

Guidning på fågelstationen
Ringmärkning
Sträckskådning på Nabben
Golfare och fågelskådare samsas vid Nabben
Sträckskådning vid Ljungen
Ormvråk
Mindre skrikörn, en raritet som sträcker med några individer varje år
Skärfläcka vid Flommen
Strandpadda
Martorn