Engelsbergs bruk

I Engelsberg anrikade man järnmalm redan på 1400-talet och då bodde även frihetshjälten Engelbrekt Engelbrektsson här. Bruket anlades på 1600-talet och drevs till slutet av 1800-talet. Det är ett enastående fint industriminne med både byggnader och utrustning. Herrgård, smedja, ugnar och hyttor. Hela bruksmiljön är idag Världsarv och ägs och drivs av familjen Ax:son Johnson.